Motto:

Jak jsem šťasten, že umím řemeslo, které mi umožňuje vyznat se v přírodě ze své lásky!...

Auguste Rodin